Podjetje IN KONTAKT:

        comTEC d.o.o.

Identifikacijska številka za DDV: SI73773166
Matična številka : 1549901

Številka vpisa v sodni register : 1/10884/00 Temeljno sodišče v Mariboru.
Osnovni kapital : 39.643,00 €

Transakcijski račun :
SI56 0451 50000 715883 Nova KBM d.d.