Uvod

V vaše zadovoljstvo, v izogib morebitnim napakam in za nemoteno izvedbo vašega naročila vam priporočamo, da pred prvo pripravo datotek za tisk, preberete naša navodila in priporočila.

V nadaljevanju smo pripravili nekaj osnovnih informacij, da bodo vaše datoteke za tisk tehnično ustrezne. Le tako lahko vaše naročilo izdelamo brez zapletov in v dogovorjenem roku.

Nekateri izdelki in/ali tehnologije tiska zahtevajo specifičen način priprave, ki lahko odstopa od splošnih navodil za pripravo datoteke za tisk. Za take izdelke imamo pripravljene kroje in navodila za pripravo. Navodila, prilagojena posameznemu izdelku, so na voljo pri izbranem izdelku v spletni trgovini in pri naših prodajnih svetovalcih.

Kontrolni seznam

Kontrolni seznam z osnovnimi opornimi točkami naj služi kot osnovno vodilo pri pripravi datotek za tisk.

Vse urejeno? Potem lahko datoteke za tisk pošljete k nam.

V kolikor se vam ob tem seznamu pojavi več vprašanj kot odgovorov, je v nadaljevanju precej koristnih nasvetov ter primerov dobre in slabe prakse.

Tehnično neustrezne datoteke

V nekaterih primerih sicer lahko naročilo natisnemo in izdelamo tudi, ko datoteka ni popolnoma tehnično ustrezna, vendar obstaja velika možnost napak pri tisku in izdelavi.

V takih primerih žal ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitne reklamacije.

Pojavi se lahko:

 • precejšnje odstopanje barvnih odtenkov od predvidenih,
 • napačna velikost končnega izdelka,
 • napačna oblika pisave (tipografija), napačni ali manjkajoči znaki,
 • odrezani pomembni deli vsebine, manjkajoči grafični elementi,
 • beli robovi,…

Hkrati imate možnost, da kot dodatno storitev naročite Premium pregled datoteke za tisk in/ali Poizkusni odtis (Proof print), lahko pa oblikovanje in pripravo za tisk v celoti zaupate nam.

Želimo vam veliko zabave pri pripravi.

Programi za pripravo za tisk

Za pripravo datotek za tisk priporočamo uporabo programov Adobe Illustrator ali Adobe InDesign, saj lahko s temi programi pripravite tehnično ustrezne datoteke, skladne s priporočenimi standardi za tisk.

V takih primerih žal ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitne reklamacije.

Čeprav lahko tehnično ustrezne datoteke pripravite tudi s programi Adobe Photoshop ali Corel Draw, pa se lahko zaradi specifike in namembnosti programa pri pripravi pojavijo določene omejitve in/ali neskladja pri pripravi datotek. Nekateri programi imajo žal nekaj »znanih« napak, katerih razvijalci, tudi po več letih razvoja, iz nam neznanih razlogov, še niso odpravili.

Merilo

Datoteko za tisk vedno pripravite v merilu 1:1.

Izjemoma lahko datoteko pripravite v merilu 1:10, vendar nas morate o tem ob oddaji naročila obvestiti.

Če naprimer naročate izdelek velikosti 100 x 100 mm, mora biti tudi datoteka za tisk pripravljena v velikosti 100 x 100 mm in ne v velikosti 10 x 10 mm ali 1000 x 1000 mm.

V primerih, ko zaradi programske omejitve, omejitve standarda ali omejitve formata datoteke le te v merilu 1:1 ni mogoče pripraviti, lahko datoteko za tisk pripravite v merilu 1:10, vendar je potrebno to v datoteki jasno označiti, hkrati pa nas ob oddaji naročila o tem obvestiti.

Dodatek (Bleed) in oznake za porezavo (Crop marks)

Načeloma je pri manj prožnih materialih (papirji, folije, materiali v ploščah) in manjših do srednjih formatih tiskovin dovolj 3 mm dodatka na vseh robovih.

Za bolj prožne materiale, kot so tekstilne tkanine, je potrebno dodati 20 mm ali več dodatka na vseh robovih

Pri izdelkih kvadratnih in pravokotnih oblik, z oznakami za porezavo (Crop marks) določimo navidezne linije, po katerih bo izdelek obrezan na končno mero. Oznake za porezavo naj bodo od končne dimenzije grafike odmaknjene toliko, kolikor je dodatka za porezavo. Če je dodatka za porezavo 3 mm, naj bodo oznake za porezavo odmaknjene 3 mm in naj ne posegajo v območje dodatka.

Pri pripravi grafike za tisk, je potrebno upoštevati tolerance. Različni stroji (stroji za tisk, stroji za razrez, stroji za dovršitev,…) imajo dovoljena odstopanja. Ta so odvisno od namena stroja, proizvajalca, velikosti medija,… lahko od nekaj desetink milimetra pa tudi do nekaj milimetrov.

Vzporedno je potrebno upoštevati še tolerance materialov – krčenje in raztezanje materialov skozi postopek izdelave končnega izdelka (temperaturne spremembe, mehanski vplivi). V ta namen je potrebno grafiko pripraviti z ustreznimi dodatki na vseh robovih. Dodatek je grafika (navadno je to ozadje grafike), ki je pripravljena tako, da je večja od končne mere izdelka (gre preko zunanjih robov).

Grafika z ustreznimi dodatki za porezavo je dejansko večja, kot je predvidena končna mera izdelka. To v primeru 3 mm dodatka pomeni, da je grafika za tisk po višini in širini 6 mm večja, v primeru 20 mm dodatka pa 40 mm večja, kot je končna mera izdelka.

V primeru posebnosti glede tega, koliko dodatka za porezavo je potrebno dodati pri specifičnih izdelkih, je le to zapisano v navodilih za posamezni izdelek.

Programi kot so Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, CorelDraw,… omogočajo, da območje dodatka in oznake za porezavo nastavite pred pričetkom priprave grafike oz. to funkcijo vklopite ob izvozu v PDF.

Oznake za porezavo med drugim služijo kot vizualna kontrola v postopku priprave za tisk, v postopku samega tiska in v postopku dovršitve (razreza) izdelka.

Posebnosti:

Pri izdelkih obrezanih po poljubni konturi (poljubna oblika, trikotna oblika, krog,…), le to določite z vektorsko konturo – več o obrezu po poljubni konturi v nadaljevanju. V tem primeru oznake za porezavo niso potrebne.

Prav tako oznake za porezavo niso potrebne pri nekaterih izdelkih, ki so pripravljeni z našimi grafičnimi predlogami/kroji. Grafične predloge/kroji so dostopne pri posameznem izdelku v spletni trgovini, skupaj s posebnostmi in specifičnimi navodili za pripravo za izbran izdelek.

Varno območje tiska

Tekst, slike, logotipi  in drugi grafični elementi, za katere želite, da so v celoti vidni, naj bodo od robov končnega formata odmaknjeni:

 • vsaj 3 mm pri manj prožnih materialih (npr. papirji, materiali v ploščah) in manjših do srednjih formatih tiskovin
 • vsaj 20 mm pri bolj prožnih materialih (npr. tekstilne tkanine, PVC samolepilne folije) in večjih formatih tiskovin

 

Priporočamo, da grafičnih elementov, za katere je pomembno, da so v celoti vidni (teksti in logotipi), ne postavljate v varnem območju. Pri razrezu na končno mero se lahko zaradi toleranc strojev za razrez ter krčenja/raztezanja materialov namreč zgodi, da rez ne bo potekal natančno po oznakah za porezavo. Tako se boste izognili temu, da bo pri razrezu tekst ali logotip delno odrezan.

Varno območje je na sliki prikazano med belo črto, ki nakazuje končno mero in obliko izdelka ter rumeno črto. Velikost oz. debelina tega polja naj bo vsaj 3 mm pri manjših do srednjih formatih in vsaj 20 mm pri večjih formatih.

Ločljivost

Za grafike postavljene v merilu 1:1, priporočamo sledeče ločljivosti bitnih slik:

 • mega format – mega grafike na stolpnicah – 10-50 dpi
 • večji formati – jumbo plakati, roto panoji, platna,… – 50-70 dpi
 • srednje velik format – table, večji plakati, transparenti, grafike za tovorna vozila,… – 70-100 dpi
 • manjši format – plakati, posterji, citylight plakati, grafike za osebna vozila, manjše table,… – 100-250 dpi
 • mali format – nalepke, letaki, vizitke, katalogi,… – 250-300 dpi

Grafike postavljene v merilu 1:10 ali 1:100 morajo imeti 10x oz. 100x večjo ločljivost, saj se pri povečavi na merilo 1:1 ločljivost sorazmerno zniža.

Za kakovosten končni izdelek morajo bitne slike imeti ustrezno ločljivost. Priporočamo, da se izogibate uporabi line art slik (enobarvne bitne slike), ter le te nadomestite z vektorskimi grafikami.

Priporočene ločljivosti za specifičen izdelek so zapisane v navodilih za pripravo posameznega izdelka.

Če ste v dvomih je bolje, da je ločljivost bitnih slik nekoliko višja od priporočene. Upoštevajte pa, da višja ločljivost pomeni večjo količino podatkov in posledično večje datoteke, zato se izogibatje nerazumno visoki ločljivosti.

Barve

Za grafike postavljene v merilu 1:1, priporočamo sledeče ločljivosti bitnih slik:

 • mega format – mega grafike na stolpnicah – 10-50 dpi
 • večji formati – jumbo plakati, roto panoji, platna,… – 50-70 dpi
 • srednje velik format – table, večji plakati, transparenti, grafike za tovorna vozila,… – 70-100 dpi
 • manjši format – plakati, posterji, citylight plakati, grafike za osebna vozila, manjše table,… – 100-250 dpi
 • mali format – nalepke, letaki, vizitke, katalogi,… – 250-300 dpi

Grafike postavljene v merilu 1:10 ali 1:100 morajo imeti 10x oz. 100x večjo ločljivost, saj se pri povečavi na merilo 1:1 ločljivost sorazmerno zniža.

V digitalnem tisku uporabljamo CMYK barvni prostor, saj tiskamo s štirimi osnovnimi barvami: CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK.

Uporaba Pantone barv je sicer dovoljena, vendar lahko v digitalnem tisku tiskamo zgolj približke teh barv.

Vse barve, ki niso nastavljene s CMYK vrednostmi (RGB, Pantone,…) se pred tiskom avtomatsko pretvorijo v CMYK. To lahko privede do odstopanj med natisnjeno in željeno barvo.

Za optimalno kontrolo nad barvno reprodukcijo priporočamo uporabo izključno CMYK barvnih vrednosti.

Tisk bele barve

Vektorski grafični element, za katerega želite, da ga natisnemo z belo barvo morate, namesto s CMYK vrednostjo, nastaviti s SPOT barvo, ki jo poimenujete White. Za ta element morate vključiti OVERPRINT.

V kolikor želite tisk bele barve v bitni sliki, uporabite dodatni kanal (Channel), ki ga poimenujete White.

V kolikor naročate katerega izmed naših standarnih izdelkov je načeloma podtisk oz. nadtisk definiran že pri izbranem izdelku in/ali navodilih za pripravo za izbran izdelek.

V kolikor naročate tisk po meri nas morate o tem ali želite belo barvo tiskati POD ali NAD osnovni tisk posebej in jasno opozoriti

Nekatere tehnologije tiska omogočajo dodaten tisk bele barve. Ker je to dodatna barve, je potrebno datoteko za tisk ustrezno pripraviti.

Belo barvo lahko tiskamo popolnoma samostojno ali pa jo natisnemo POD osnovnim (under) ali NAD osnovnim (over) CMYK tiskom.

Grafične predloge in kroji

Pri specifičnih izdelkih je potrebno upoštevati priporočila za pripravo in/ali kroj oz. grafično predlogo za izbran izdelek. Grafične predloge/kroji so dostopne pri posameznem izdelku v spletni trgovini, skupaj s posebnostmi in specifičnimi navodili za pripravo za izbran izdelek.

Pisave, tipografija, fonti

Velikost pisave naj ne bo manjša od 6 pt. Za preprosto branje obsežnejšega teksta priporočamo uporabo pisave velikosti vsaj 12 pt, v nekaterih primerih pa tudi več.

Pisave morajo biti spremenjene v krivulje ali ustrezno pripete datoteki za tisk.

Črno barvo pisav/teksta vedno nastavite ko 100% črno barvo, brez dodanih ostalih barv (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%). Tako zagotovimo optimalno ostrino in berljivost teksta.

Za večje formate/dimenzije izdelkov je primernejša večja velikost pisave. Pisava velikosti 6 pt je sprejemljiva in še dovolj berljiva na vizitki, nikakor pa ne na plakatu, transparentu, jumbo plakatu,… Na različnih tehnologijah tiska tiskamo v različnih ločljivostih. Prav tako imajo različni materiali različne minimalne ločljivosti, pri katerih je natisnjen znak še razpoznaven.

Naprimer s tehnologijo maloformatnega tiska, na 300 g SILK papir (primeren za tisk vizitk) lahko brez težav natisnemo tekst v velikosti 6 pt, saj tako tehnologija tiska kot material zagotavljata dovolj visoko ločljivost tiska.

Na drugi strani pa pri tisku s tehnologijo velikoformatnega tiska za uporabo na prostem, na luknjičast material MESH (namenjen je mega grafikam in transparentom) tekst 6 pt ne bo berljiv, saj tega ne zagotavlja niti ločljivost tiska niti ločljivost, ki jo prenese material. V konkretnem primeru bi bila tako smiselna minimalna velikost pisave 30 pt.

V primerih, ko pisave niso spremenjene v krivulje ali ustrezno pripete datoteki za tisk se pogosto pojavijo težave z napačno tipografijo (obliko pisave), velikostjo in postavitvijo dizajna, ki se lahko ob menjavi tipografije popolnoma »poruši«.

Linije / črte

Izogibajte se uporabi črt debeline HAIRLINE. Le te so pretanke, da bi jih lahko ustrezno natisnili. Uporabljajte debelino črt vsaj 0.22 pt.

Izrez po poljubni konturi

Datoteka za obrez/izrez po poljubni konturi naj bo pripravljena tako, da je grafika 3 mm večja od končnega izdelka. Na tej grafiki mora biti vrisana vektorska kontura z nastavljeno SPOT barvo z imenom Cut (ali drugo ime, ki jasno označuje namen operacije). Kontura določa končno obliko izdelka.

Oblika konture naj ne vsebuje preveč ostrih robov na majhni razdalji ter čim manj »vozlišč« (nodes). Tekst naj bo od robov konture odmaknjen vsaj 5 mm. V kolikor grafiko za izrez po konturi pripravljate po naši vnaprej pripravljeni predlogi, na kateri so črne pike, ki služijo kalibraciji za razrez, morajo te pike ostati na popolnoma isti poziciji.

Grafični okvirji kot del dizajna

Odsvetujemo uporabo »tankih« okvirjev (manj kot 20 mm) po zunanjih robovih grafike kot del dizajna (tanek paspartu), saj se pri obrezu na končno mero pojavljajo odstopanja zaradi toleranc strojev.

Posledično je okvir okrog grafike neenakomeren in kot tak ne daje željenega estetskega rezultata.

Pravopis, vsebina, kompozicija

Datotek za tisk v nobenem primeru ne pregledujemo pravopisno, vsebinsko, oblikovno in kompozicijsko.

Pri večstranskih tiskovinah in tiskovinah z zgibanjem preverite, da je postavitev grafike ustrezno pripravljena na območjih za vezavo in poravnana z linijami za zgibe.

Pred oddajo datoteke v tisk vam priporočamo, da vsebino in kompozicijo skrbno pregledate, ter odpravite vse morebitne pravopisne, vsebinske, oblikovne in kompozicijske napake.

Priprava/izvoz datotek za tisk

Sprejemamo izključno formata datotek PDF.

PDF datoteke shranite v standardu PDF/X-1a ali PDF/X-3. Dodatno priporočamo, da izberete opcijo »compatibility 1.3«. Pred uporabo se pozanimajte kakšne so prednosti in slabosti PDF/X-1a in PDF/X-3 standarda.

TIFF datoteke shranite brez plasti (layers), združeno v ozadje in z vklopljeno opcijo »LZW compression«.

Pri pripravi datoteke upoštevajte:

 • barvni prostor: CMYK

 • ločljivost: 300 dpi (oz. odvisno od posameznega izdelka in/ali velikosti)

 • kvaliteta: maximal

Datoteke smiselno poimenujte.

Word, Excel in PowerPoint niso programi za tehnično ustrezno pripravo PDF datotek.

V CorelDRAW-u pripravljene PDF datoteke občasno povzročajo težave, saj CorelDRAW ne kreira PDF datotek, ki bi popolnoma ustrezale PDF standardom za tisk.

V Photoshopu narejene PDF datoteke morajo biti narejene tako, da so vse plasti (layers) združene (flatten) v ozadje (background).

Vse barve, ki niso pripravljene v CMYK-u (razen barv za tisk bele barve in barv za operacije dodelave – konturni izrez, nasek,…) bodo pred tiskom samodejno spremenjene v CMYK. Pojavijo se lahko odstopanja od željene barve.

Priporočamo, da za en izdelek pošljete eno datoteko. V kolikor je datotek več, jih označite tako, da bo popolnoma jasno za kateri izdelek so namenjene, številka strani, zaporedje,…

Pregled datoteke za tisk

Vsak prevzem datoteke zajema Standardni pregled datoteke za tisk, ki vključuje:

 • ali je datoteka v ustreznem formatu (PDF) – v kolikor format ni ustrezen vas o tem obvestimo

 • barve, ki niso v CMYK-u bodo samodejno spremenjene v CMYK – lahko pride do barvnih odstopanj

Kot dodatno storitev ponujamo Premium pregled datoteke za tisk (obračuna se po, na dan opravljanja storitve, veljavnem ceniku), ki zraven standardnega pregleda zajema še pregled:

 • grafika pripravljena na ustrezno velikost oz. dimenzijo

 • ustrezna ločljivost

 • ustrezno nastavljene barve (CMYK)

 • ustrezno število strani

 • ustrezen dodatek za razrez

 • ustrezen odmik od robov (varno območje)

 • ali je perforacija označena in mogoča

 • pozicija grafike ustreza perforaciji in/ali zgibom

 • skladnost s PDF/X-1a oz. PDF/X-3 standardom

 • ali so plasti (layers) združeni v ozadje

 • ustrezno nastavljene posebne barve (nadtisk ali podtisk bele barve)

V primeru odstopanj od smernic in navodil za pripravo ter v primeru tehničnih napak v datoteki, ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitne reklamacije. Da se tovrstnim napakam izognete ponujamo dodatno storitev Premium pregled datoteke za tisk.

V kolikor naročite Premium pregled datoteke za tisk, vas bomo v primeru navedenih odstopanj in napak o njih obvestili. Tako boste lahko datoteko za tisk ustrezno popravili.

Datotek za tisk v nobenem primeru ne pregledujemo pravopisno, vsebinsko, oblikovno in kompozicijsko.