Slovenska narodna (državna) zastava

Pravilen način izobešanja zastave

Ob poslovnih zastavah z logotipi podjetij in drugimi motivi, naročniki za drog, ki ne omogoča horizontalne oblike izobešanja zastav, naročajo tudi slovenske narodne zastave. Pogosto se srečamo s kombinacijo naročila poslovnih zastav ter slovenske narodne zastave, v velikosti 1 meter širine in 3 metre dolžine. Predvsem za drogove, ki omogočajo samo vertikalno izobešanje. Ob tem se ne moremo izogniti vprašanju, kakšno zastavo naj v tem primeru izdelamo, saj poznamo zakonodajo s tega področja.

Edina pravilna oblika slovenske narodne zastave je vodoravna v razmerju 2:1 (dolžina zastave je 2 x širina, širina zastave je ½ dolžine). Če je zastava pravilno izobešena na drogu (s krajšim delom je vpeta ob drog), morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol v vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu in sega z eno polovico v belo, z drugo pa v modro polje.

Slovenska narodna (državna) zastava

Zakonska osnova v zvezi s tem je objavljena na naslednjih povezavah:

O tem naletimo na mnoge zapise na spletnih straneh in v člankih. Nekateri upoštevajo predpisano zakonsko osnovo, drugi ne.

Tudi v podjetju comTEC d.o.o. smo stopili v stik s kar nekaj strokovnjaki s tega področja, jih povprašali o tej problematiki, a ugotavljamo, da glede tega tudi heraldična stroka ni enotna. Tako tudi mi nimamo rešitve, za katero bi lahko trdili, da te dileme razrešuje.

Zakonodajalec bi moral urediti to področje, slediti tehničnemu razvoju in definirati tudi slovensko narodno zastavo za drog, ki omogoča izključno vertikalno izobešanje, vendar tega ne stori. Kljub dolgoletnim pozivom skupin in posameznikov. In dokler bo temu tako, bo dilema ostala in ne bo enotne podobe oz. načina obešanja narodne zastave.